SKRÓCONE ZASADY GRY W SQUASHA

SQUASH – ZASADY GRY

Zasada nr 1 – Liczenie punktów

Mecz squasha jest rozgrywany do trzech wygranych setów. Każdy set meczu rozgrywany jest do jedenastu punktów. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja gdy obaj zawodnicy uzyskali po dziesięć punktów. W takiej sytuacji mecz trwa do czasu aż jeden z zawodników zdobędzie 2 punkty przewagi. Działa to na tej samej zasadzie co w siatkówce.

Zasada nr 2 – Rozgrzewka

Każdemu zawodnikowi przysługuje pięć minut rozgrzewki (po 2.5 minuty na każdej stronie kortu) w korcie, w którym ma się odbyć mecz. Jeżeli w trakcie meczu wystąpi dłuższa przerwa lub zajdzie potrzeba wymiany piłki – zawodnicy rozgrzewają piłkę ponownie.

Zasada nr 3 – Serwis

Gracz, który rozpocznie mecz za pomocą serwisu losuje się poprzez zakręcenie rakiety na parkiecie kortu. Zawodnik wykonujący serwis, jeśli wykonał go prawidłowo – serwuje na przemian z prawej i lewej strony kortu do momentu aż nie przegra wymiany piłek po serwisie. Gracz, który wygra bieżącego seta, wykonuje serwis po raz pierwszy w secie następnym.

Przed rozpoczęciem każdego seta, a także po każdym wygranym serwisie – serwujący może wybrać stronę kortu, z której chce wykonać serwis po raz pierwszy.

Gracz wykonujący serwis musi znajdować się w kwadracie serwisowym przynajmniej częścią jednej stopy przy czym nie może dotykać ową stopą żadnej linii, która ogranicza kwadrat serwisowy.

Serwis jest wykonany prawidłowo jeżeli zaserwowana piłka uderzy bezpośrednio w ścianę frontową kortu poniżej linii autowej i powyżej linii serwisowej oraz odbije się od parkietu w kwadracie serwisowym przeciwnika lub też w przypadku gdy przed odbiciem piłka zostanie odegrana volleyem przez drugiego gracza.

Zasada nr 4 – Odegranie piłki

Piłkę zagraną przez drugiego gracza można odegrać w momencie kiedy odbije się ona od ściany frontowej kortu.

Odegrana piłka jest uznana za prawidłową, kiedy najpóźniej przed drugim odbiciem od podłogi kortu zostanie prawidłowo uderzona w ścianę frontową powyżej dolnej linii (TIN) i poniżej górnej linii autowej nie uderzając wcześniej w podłogę. Piłka może przy tym odbić się od ścian bocznych i tylnej w dowolnej konfiguracji przed, lub po odbiciu od podłogi kortu, zanim trafi w ścianę frontową.

Odegrana piłka nie będzie prawidłowa, kiedy jest “podwójna”, gdy trafi za nisko w ścianę frontową lub wcześniej w podłogę, albo jeśli jest autowa.

Zasada nr 5 – Wymiana

Po wykonaniu prawidłowego serwisu rozpoczyna się naprzemienna wymiana uderzeń obu zawodników do póki jeden z nich nie wykona nieprawidłowego uderzenia. Każda wymiana składa się z serwisu i szeregu prawidłowych uderzeń po nim następujących.

Zawodnik wygrywa wymianę, jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowo serwisu lub uderzenia, albo gdy piłka trafi w przeciwnika zanim zawodnik zdąży ją uderzyć.

Zasada nr 6 – Trafienie przeciwnika piłką

Gra zostaje przerwana jeśli zawodnik trafi piłką przeciwnika, jego rakietę, lub części ubrania. Jeśli uderzenie byłoby prawidłowe i piłka trafiłaby bezpośrednio w ścianę frontową, zawodnik uderzający wygrywa wymianę pod warunkiem, że przed uderzeniem nie wykonał obrotu. Jeśli piłka uderzyła, lub uderzyłaby w ścianę boczną ale dotarłaby do ściany frontowej i uderzenie byłoby prawidłowe, należy zagrać LET. Jeśli uderzenie byłoby nieprawidłowe, uderzający przegrywa wymianę.

Zasada nr 7 – Obrót

Jeśli zawodnik obróci się za piłką dookoła swojej osi przed uderzeniem, lub pozwoli piłce na okrążenie siebie i ustawi się do uderzenia, znaczy to że wykonał “obrót”. Jeśli zawodnik po wykonaniu obrotu trafi przeciwnika piłką, przegrywa wymianę. Jeśli zawodnik w czasie obrotu przerwie wymianę z obawy przed trafieniem przeciwnika, należy zagrać LET.

Zasada nr 8 – Dalsze próby uderzenia

Jeśli zawodnik w czasie próby uderzenia minął się z piłką, może podjąć kolejną próbę. Jeśli kolejna próba zakończyła się powodzeniem i uderzenie byłoby prawidłowe ale piłka trafiła przeciwnika, należy zagrać LET.

Zasada nr 9 – Przeszkadzanie

Zawodnik na którego uderzenie przyszła kolej, ma prawo do wystarczającej ilości miejsca na wykonanie uderzenia bez przeszkadzania mu przy tym przez przeciwnika. Aby uniknąć przeszkadzania, przeciwnik musi próbować umożliwić zawodnikowi dojście do piłki, jej obserwację i zapewnić miejsce na wykonanie prawidłowego uderzenia w każdą część ściany frontowej. Zawodnik któremu przeciwnik przeszkadza może mimo to grać dalej, lub przerwać wymianę. Jeśli z powodu przeszkadzania przerwana zostanie gra, obowiązują następujące zasady:

  1. Zawodnikowi przysługuje prawo do LET’a, jeśli mógłby wykonać prawidłowe uderzenie, a przeciwnik zrobił wszystko by uniknąć przeszkadzania.
  2. Zawodnik nie ma prawa do LET’a (przegrywa wymianę) jeśli nie mógłby wykonać prawidłowego uderzenia, lub mimo przeszkadzania zdecydował się na wykonanie uderzenia, albo gdy przeszkadzanie było tak niewielkie, że nie wpłynęłoby na dojście do piłki i jakość uderzenia.
  3. Zawodnik ma prawo do punktu (wygrywa wymianę), jeśli przeciwnik nie podjął wszelkich prób w celu uniknięcia przeszkadzania, lub gdy zawodnik mógłby wykonać wygrywające wymianę uderzenie, albo gdy zawodnik trafił piłką przeciwnika stojącego na bezpośredniej drodze do ściany frontowej.

Zasada nr 10 – Przyznawanie piłki LET’owej

Piłka LET’owa jest piłką nierozstrzygniętą. Wymiana się nie liczy, a zawodnik serwujący serwuje ponownie z tej samej strony. Poza wyżej wymienionymi sytuacjami, LET można przyznać również wtedy gdy piłka w czasie wymiany uderzy w jakikolwiek przedmiot leżący na podłodze kortu, lub gdy zawodnik powstrzyma się od uderzenia w obawie o spowodowanie kontuzji u przeciwnika. LET musi być przyznany jeśli zawodnik nie był gotowy do odbioru serwisu i nie podjął próby odbioru i gdy w czasie gry piłka zostanie uszkodzona.

Zasada nr 11 – Gra bez opóźnień

Po pierwszym serwisie gra w każdym secie powinna być prowadzona bez przerwy. Nie należy wydłużać przerwy między końcem jednej wymiany a początkiem następnej. Między setami dozwolona jest 90 sekundowa przerwa. Zawodnik może, gdy zachodzi konieczność wymienić części garderoby, lub sprzętu podczas gry.

Zasada nr 12 – Krwawienie, kontuzja, złe samopoczucie

Jeśli u kontuzjowanego zawodnika wystąpi krwawienie, musi być ono zatrzymane zanim dopuści się zawodnika do dalszej gry. Zawodnikowi udziela się odpowiednią przerwę w grze na opatrzenie krwawienia.

Jeśli krwawienie wywołane zostało wyłącznie przez przeciwnika, kontuzjowany zawodnik wygrywa mecz. Jeśli krwawienie wystąpi ponownie, kontuzjowanemu nie przysługuje kolejna przerwa, chyba że może oddać seta i wykorzysta 90 sekundową przerwę przed rozpoczęciem następnego do zatrzymania krwawienia. Jeśli mu się nie uda, kontuzjowany zawodnik musi oddać mecz.

Jeśli następuje kontuzjowanie zawodnika bez wystąpienia krwawienia, należy rozstrzygnąć czy kontuzję wywołał przeciwnik, czy spowodowana została bez jego udziału, czy też obaj zawodnicy przyczynili się do niej i tak:

  1. Jeśli kontuzję wywołał przeciwnik, to gdy konieczna jest przerwa do jej opatrzenia, zawodnik kontuzjowany wygrywa mecz.
  2. Gdy zawodnik sam spowodował swoją kontuzję, zostanie mu udzielona 3 minutowa przerwa, jeśli ta nie wystarczy zawodnik musi oddać seta, by ewentualnie móc skorzystać z 90 sekundowej przerwy między setami.
  3. W przypadku udziału obu zawodników w spowodowaniu kontuzji jednego z nich, kontuzjowanemu zostanie udzielona godzina przerwy przed kontynuowaniem meczu.

Zawodnik który źle się poczuł musi grać dalej, lub ewentualnie oddać seta by móc skorzystać z 90 sekundowej przerwy między setami na dojście do siebie. Skurcze, mdłości, “brak powietrza” (łącznie z astmą), traktowane są jako złe samopoczucie. Jeśli zawodnik zwymiotuje w korcie, przeciwnik wygrywa mecz.

Skrócone zasady gry w squasha
Źródło: www.squashmania.com.pl

Kategorie: Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane Posty

Informacje

Gra w Squasha i najczęściej występujące kontuzje

Gra w squasha już od kilku lat cieszy się dużą popularnością wśród kobiet i mężczyzn w prawie każdym przedziale wiekowym. To sport, który pozwala maksymalnie się odstresować, solidnie zmęczyć, spalić ogromną ilość zbędnych kalorii, a Czytaj więcej…

Informacje

Rozgrzewka przed meczem squasha – jakie ćwiczenia zastosować?

Każdy miłośnik zdrowej i bezpiecznej aktywności fizycznej doskonale wie, jak ważna jest odpowiednia rozgrzewka przed każdym poważniejszym wysiłkiem. Kiedy weźmiemy pod uwagę, jak bardzo dynamicznym i angażującym różne partie ciała sportem jest squash, szybko dochodzimy Czytaj więcej…

Informacje

Squash jako gra taktyczno-strategiczna

Squash cieszy się stale rosnąca popularnością. Ta bardzo dynamiczna gra, przypominająca tenisa pozwala mocno się zmęczyć, rozładować stres a przy okazji zadbać o kondycję. Przy czym uprawianie tego sportu jest dużo tańsze niż gra w Czytaj więcej…