realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
pt. „Usprawnienie działalności klubu Silver Squash poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej w postaci oprogramowania w zakresie interaktywnych rozwiązań w dyscyplinie sportowej squash oraz prowadzenia klubu sportowego.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Silver Squash poprzez wdrożenie do działalności firmy innowacji procesowej wykorzystującej technologię cyfrową w postaci oprogramowania w zakresie interaktywnego sportu w dyscyplinie sportowej squash. Projekt będzie realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID- 19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Planowane efekty: 
Realizowany projekt  wpłynie znacząco na wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez:

  • usprawnienie działania firmy w zakresie świadczenia usług oraz zarządzania przedsiębiorstwem
  • ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • zwiększenie atrakcyjności usług świadczonych przez firmę
  • rozszerzenie grona klientów.

Termin realizacji:                01.06.2022 – 31.05.2023                  

Wartość projektu:                299 545,00 zł 

Kwota dofinansowania:       254 613,25 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19