WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE NA NAJNOWSZY TURNIEJ SILVER SQUASH

Imię i nazwisko

Adres email

Numer licencji

Opłacona składka członkowska PFS? TAKNIE

Jednocześnie informujemy, że podane wyżej dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów oprócz przeprowadzanych zapisów oraz publikacji wyników na potrzeby niniejszego Turnieju.